Reflektor vol.1

Reflektor vol.1
Nedeľná diskusia o tom, načo tu architekti sú a prečo ich vlastne (ne)potrebujeme.

Hostia:
— Irakli Eristavi (zerozero)
— Pavol Šilla (zerozero)

Hudba:
— Ivo Rác
— Šimon Homa

28. 6. 2015 
HumBook
Radničné námestie 35
Bardejov

 

2018-03-13T13:04:05+00:00