BOD[Ka:] #6

Bod[Ka:] #6
Bod knižnej kultúry je kombináciou autorských čítaní v spojení s dobrou muzičkou, ktorá vytvára priestor na prezentáciu tak lokálnych ako i národných spisovateľov a umelcov.

Hostia:
Stano Dali
— poézia

Martin Vlado
— poézia a próza

Hudba:
— Poetic Elektric

7. 10. 2016
Bašta
Na hradbách 3
Bardejov

Fotoalbum.

2018-03-14T11:27:04+00:00