Barbara Cąplak-Widłak — Erby | Coat of Arms

Barbara Cąplak-Widłak — Erby | Coat of Arms
Prvá sprievodná výstava v rámci projektu Poster Qadrennial Bardejov  2017.

Vernisáž:
27. 6. 2017 o 16.00
Poľsko-slovenský dom
Radničné nám. 24,
Bardejov

Výstava potrvá do:
24. 7. 2017

www.pqb.sk

2018-05-10T13:20:16+00:00