BOD[Ka:] #9

Bod[Ka:] #9
Bod knižnej kultúry, kombinácia dvoch autorských čítaní a dobrej lokálnej muziky.

Hostia:
— Michal Hvorecký
— Lukáš Katuščák

Hudba:
— Stehy

5. 8. 2017
Bašta
Na hradbách 3
Bardejov

Fotoalbum.

2018-03-14T11:24:45+00:00