Domov 2019-10-01T09:07:45+00:00
Ružový Bicykel: multižánrový festival plný výtvarného umenia, hudby, filmu a neobyčajných ľudí zblízka aj zďaleka sa tradične koná v predposledný augustový víkend v priestoroch Hrubej bašty na Veternej ulici v Bardejove.
PechaKucha Night: celosvetovo známe neformálne informačno-zábavné podujatie, na ktorom kreatívni ľudia rôzneho zamerania prezentujú svoju prácu, myšlienky, nápady, akcie, čokoľvek.
Reflektor: diskusie a prednášky zamerané na reflexiu súčasných spoločensko-kultúrnych tém. Ich cieľom je rozvíjať kritické myslenie ľudí, kreativitu, argumentáciu a schopnosť nazerať na problémy z rôznych strán.
Bod[ka:]: Bod knižnej kultúry. Literárny večer, ktorý prepája autorské čítania spolu s divadelnými inscenáciami a dobrou muzičkou, čím vytvára priestor na prezentáciu lokálnych i národných spisovateľov a umelcov. Ideálne miesto pre fanúšikov dobrej knihy.
Ľudia Bardejova: Informačný online projekt, ktorý prezentuje bežných ľudí z Bardejova s nie celkom bežnými príbehmi a názormi. Inšpiráciou nám bol celosvetovo známy projekt Humans of New York. Hľadajte na facebooku: ludiabardejova
Poster Quadriennal Bardejov: medzinárodná súťaž grafického dizajnu plagátov. Má za cieľ vybudovať jedinečnú prezentačnú platformu grafického dizajnu na východnom Slovensku a šíriť povedomie o plagátovej kultúre.
Festival slobody: podujatie, ktoré každoročne organizujeme v novembri s Ústavom pamäti národa, má pripomínať obdobie neslobody na našom území. V Bardejove má podobu dvojdňovej filmovej prehliadky, diskusií a programu pre stredné školy.
Bardejovské divadlo: je zoskupením profesionálnych a ochotníckych hercov, ktorých cieľom je tvoriť divadelné inscenácie pre rôzne vekové skupiny. Víziou je vytvoriť v meste divadelnú tradíciu ako aj dať možnosť ľuďom z regiónu stať sa jej aktívnou súčasťou.
BardJam: Improvizovaná bardejovská Jam session, na ktorej pozvaní hudobníci bez náležitej prípravy hrajú dopredu nedefinované skladby. Následne sa k nim môžu pridať aj ľudia z publika s vlastnými, alebo pripravenými nástrojmi.