Ružový Bicykel 2023-01-18T13:45:35+00:00

Ružový Bicykel — multižánrový festival

Podujatie plné výtvarného umenia, hudby, diskusií, divadla, workshopov a neobyčajných ľudí z blízka aj zďaleka si dáva v roku 2023 prestávku. Ostaňte pripojení, nekončíme!

Ružový Bicykel 2013

.

Ružový Bicykel 2014

.

Ružový Bicykel 2015

.

Ružový Bicykel 2016

.

Ružový Bicykel 2017

.

Ružový Bicykel 2018

.

Ružový Bicykel 2019

.

Ružový Bicykel 2020

.

Ružový Bicykel 2021

.

Ružový Bicykel 2022