Kurz scénického a kostýmového výtvarníctva

Kurz scénického a kostýmového výtvarníctva
Prednáška o tom, čo je scénické a kostýmové výtvarníctvo. Môže sa jej zúčastniť ktokoľvek, je bezplatná.
Pokračovaním prednášky je spolupráca na novom predstavení Bardejovského divadla pre dospelých.
Záujem o spoluprácu s Bardejovským divadlom nie je podmienkou pre účasť na prednáške.

Kontakt
Veronika Burgerová
bardejovskedivadlo@gmail.com
0948 313 784

20. júl 2019 o 16.00
Bašta
Na hradbách 94/3
Bardejov

2019-07-03T12:46:06+00:00