Ci hutorim, ty vole!

Ci hutorim, ty vole!
ČeskoSlovenská komédia o Slovákoch žijúcich u Praze

Po doterajšej tvorbe pre deti sa chce Bardejovské divadlo zamerať aj na dospelého diváka. Hra Jozefa Jenča Ci hutorim, ty vole! je pre tento región aktuálna svojou témou — cestovanie ľudí za prácou mimo svoj domov.

Úroveň nezamestnanosti v regióne je vysoká a preto ľudia často krát za prácou neodchádzajú dočasne, ale natrvalo. Hra zobrazuje humorným spôsobom život týchto ľudí v zahraničí, kde si (ne)vytvárajú domov, (ne)prispôsobujú sa, (ne)strácajú svoju identitu “východňara”. Veľmi blízky nám je jazyk hry, kde autor pracuje s východoslovenským dialektom. To, že autor umiestnil postavy do nie tak vzdialeného zahraničia — do Prahy — otvára aj ďalšiu tému. Existencia Československa naše krajiny stále spája a zároveň rozdeľuje.

Bardejovské divadlo sa snaží zapájať do svojich aktivít najmä Bardejovčanov. Preto súčasťou tohto projektu bolo priblížiť záujemcom prácu na výtvarnej zložke inscenácie. Pod vedením scénickej a kostýmovej výtvarníčky Paulíny Halasovej sa mohli stať súčasťou celého procesu — ako vzniká návrh, ako sa realizuje a ako vyzerá, keď do neho vstúpi živý herec. Dobrovoľníci svoje skúsenosti môžu uplatniť pri ďalších inscenáciách Bardejovského divadla. V deň premiéry si budete môcť pozrieť návrhy scény a kostýmov, ktoré v rámci projektu vznikli.

Autor, réžia:
Jozef Jenčo

Dramaturgia, produkcia:
Veronika Pachová

Hudba:
Matúš Roman

Scéna a kostýmy:
Paulína Halasová

Hrajú:
Martin Šidelský, Štefan Molčan, Ján Čech, Viktória Balaščák, Jana Kiecová

Premiéra:
13. 11. 2019
o 19.00, Bašta, Bardejov (vypredané)

Reprízy:
27. 11. 2019
o 19.00, Bašta, Bardejov (vypredané)
11. 12. 2019 
o 19.00, Bašta, Bardejov
28. 12. 2019
o 19.00, Kino, Spišská Belá
3. 1. 2020 o 18.00, Kino Žriedlo, Bardejovské kúpele
15. 2. 2020, Ramagu, Spišská Stará Ves
1. 3. 2020 o 18.00, K13, Košice

 

Fotoalbum

 

2019-12-20T10:59:12+00:00