Poster Quadrennial Bardejov 2021

Poster Quadrennial Bardejov
Medzinárodná súťaž plagátov konajúca sa pravidelne so štvorročnou frekvenciou v meste Bardejov. Buduje jedinečnú prezentačnú platformu grafického dizajnu na východnom Slovensku a vytvára podmienky na prezentáciu diel vizuálnych umelcov.

Cieľom PQB je zvyšovať povedomie verejnosti o »plagátovej kultúre« a vizuálnej komunikácii všeobecne. Podujatie sprevádzajú aktivity podporujúce kreativitu v oblasti grafického dizajnu. Poster Quadrennial Bardejov 2021 (PQB21) je výnimočné zameraním sa na fyzicky vytlačené umelecké plagáty, oproti súčasným trendom digitálneho procesu tvorby.

S cieľom posilniť pravdivosť fyzického aspektu tvorby umeleckých diel boli zavedené nové pravidlá: od umelcov sa požaduje, aby spolu s plagátom poslali jednu publikáciu podľa vlastného výberu, ktorá zobrazuje trendy v plagátovej tvorbe ich rodnej krajiny. Doručené materiály vytvoria základ pre knižnicu svetového plagátu v strednej Európe.

vernisáž
17. 9. 2021 o 20.00
Bašta, Kultúrno-komunitné centrum
— vstup len pre OTP —

termín výstavy
18. 9. — 31. 11. 2021

výstavné priestory
Bašta, Kultúrno-komunitné centrum
Na hradbách 94/3, Bardejov

Kolonáda
Bardejovské Kúpele

***

Sprievodné podujatia
Art and Science (17. — 31. 7. 2021, Bašta)
Juan Madriz — Diffuse reflection (07. 08. — 31. 12. 2021, Libresso Löwy)
Tolerance Poster Project (07. 08. — 31. 09. 2021, Kláštorný park)
Wykładowcy (07. 08. — 31. 08. 2021, Bašta)
Peter Javorík — Plagáty/Posters (07. 08. — 31. 11. 2021, Bašta)
Paulína Javoríková — Doodles (07. 08. — 31. 11. 2021, Bašta)
PechaKucha Night Bardejov #22 (18. 09. 2021 od 19.00, Židovské suburbium)

***

Organizátor
Kandelaber

Kurátor
Peter Javorík

Projektová manažérka
Lenka Sisák

Architekt
Miroslava Javoríková

Technická podpora
Dominik Fotta, Milan Škorupa, Jakub Lenart, Tomáš Dzuruš, Peter Sivanič

2021-09-17T09:15:08+00:00