Poster Quadrennial Bardejov 2021

Poster Quadrennial Bardejov
Medzinárodná súťaž plagátov konajúca sa pravidelne so štvorročnou frekvenciou v meste Bardejov. Buduje jedinečnú prezentačnú platformu grafického dizajnu na východnom Slovensku a vytvára podmienky na prezentáciu diel vizuálnych umelcov.

Cieľom PQB je zvyšovať povedomie verejnosti o »plagátovej kultúre« a vizuálnej komunikácii všeobecne. Podujatie sprevádzajú aktivity podporujúce kreativitu v oblasti grafického dizajnu. Poster Quadrennial Bardejov 2021 (PQB21) je výnimočné zameraním sa na fyzicky vytlačené umelecké plagáty, oproti súčasným trendom digitálneho procesu tvorby.

S cieľom posilniť pravdivosť fyzického aspektu tvorby umeleckých diel boli zavedené nové pravidlá: od umelcov sa požaduje, aby spolu s plagátom poslali jednu publikáciu podľa vlastného výberu, ktorá zobrazuje trendy v plagátovej tvorbe ich rodnej krajiny. Doručené materiály vytvoria základ pre knižnicu svetového plagátu v strednej Európe.

Časový harmonogram:
10. november 2020 — otvorenie výzvy na zasielanie plagátov
31. máj 2021 — posledný termín na zasielanie plagátov
September 2021 — výstava plagátov

Miesto: Bardejov, Slovensko

Organizátor
Kandelaber

Kurátor
Peter Javorík

Projektová manažérka
Lenka Sisák

Architekt
Miroslava Javoríková

Technická podpora
Dominik Fotta, Milan Škorupa, Jakub Lenart, Tomáš Dzuruš, Peter Sivanič

PQB21 sa bude konať v spolupráci s OZ Different v priestoroch Kultúrno-komunitného centra Bašta.

2020-11-10T11:17:06+00:00