Art and Science

Art and Science

finisáž
31. 07. 2021 — 18.00

Bašta
Kultúrno-komunitné centrum
Na hradbách 94/3
Bardejov

termín výstavy
17. — 31. 7. 2021

2021-07-12T12:51:42+00:00