Jakub Lenart — Potulný grafik

Jakub Lenart — Potulný grafik
Úlohou projektu Potulný grafik bolo podporiť v prvej polovici roka 2021 bardejovské občianske združenia a iniciatívy grafickými službami. Do projektu sa zapojila Komunitná nadácia Bardejov, OZ Kandelaber, OZ Different, OZ Hlások ulice, občianska iniciatíva Fortis a Alenka Petejová. Vďaka!

Výstavný priestor Bašty sa autor rozhodol okrem výstupov z tohto projektu využiť aj na prezentáciu ďalších čerstvých grafík, obálok, ilustrácií a uletených nápadov, ktoré vznikli v priebehu pandemického roka 2021.

Bašta — kultúrno-komunitné centrum
Na hradbách 94/3
Bardejov

Vernisáž
18. 11. 2021 o 18.00

Termín výstavy
18. 11. — 16. 12. 2021

Výstavu podporili
Bašta — kultúrno-komunitné centrum
Fond na podporu umenia
OZ Kandelaber
OZ Different

2021-11-05T08:23:23+00:00