Reflektor #29

Reflektor #29
Piatková diskusia o tom, ako nás zmenil covid, dva roky izolácie a vojna na Ukrajine.

Hostia:
Michal Vašečka (sociológ, BISLA)
Tomáš Koziak (politológ, FF UPJŠ Košice)

13. 5. 2022 od 20.00
Bašta
Na hradbách 94/3
Bardejov

Reflektor predstavuje sériu diskusií a prednášok zameraných na reflexiu aktuálnych kultúrno-spoločenských tém. Jeho cieľom je rozvíjať kritické myslenie divákov, argumentačné zručnosti, či schopnosť nazerať na problémy z rôznych uhlov pohľadu.

2022-07-14T07:06:36+00:00