Bard. divadlo 2019-12-02T13:15:43+00:00

Bardejovské divadlo
Bardejovské divadlo je zoskupením profesionálnych a ochotníckych hercov, ktorých cieľom je tvoriť divadelné inscenácie pre rôzne vekové skupiny a vypĺňať tak medzeru kultúrnej ponuky v Bardejove a okolí. Víziou je vytvoriť v meste divadelnú tradíciu a obohatiť ponuku voľnočasových aktivít o kvalitné lokálne divadelné umenie, ako aj dať možnosť ľuďom z mesta a regiónu stať sa aktívnou súčasťou divadla.

Bardejovské divadlo vzniklo v septembri 2017. Jeho prvou inscenáciou je hra pre deti a dospelých Tri prasiatka a vlk. Koncom roka 2018 k nej pribudla hra Adonis a jeho hosť a v roku 2019 prvá hra pre dospelých Ci hutorim, ty vole!

Členmi Bardejovského divadla sú:
Veronika Pachová
Martin Šidelský
Jana Kiecová
Soňa Ildžová
Viktória Balaščák
Ján Čech
Štefan Molčan
Betka Vojtušová
Katka Švecová
Nina Štafuriková

Bardejovské divadlo je súčasťou občianskeho združenia Kandelaber. Funguje v priestoroch kultúrno-komunitného centra Bašta.