PechaKucha Night Bardejov #23

PechaKucha Night Bardejov #23
Celosvetovo známe informačno-zábavné podujatie, kde kreatívni ľudia rôzneho zamerania prezentujú svoju prácu, myšlienky, nápady, akcie, čokoľvek. To všetko v dynamickom formáte 20 x 20, čo v praxi znamená slideshow 20 obrázkov krát 20 sekúnd rozprávania ku každému.

Hostia:
Edita Maxinová

Tomáš Čorej
Benjamín Vajda
Katarína Rybárová
Alexander Schneider
Ján Škriab
Mária Kostolníková
Terezka Kravcová

28. 12. 2022 od 19.00
Bašta — kultúrno-komunitné centrum
Na hradbách 94/3
Bardejov

2022-11-23T13:49:14+00:00