Archeologický večer #1

Archeologický večer #1
Večer plný prednášok a hostí nadšene popularizujúcich aktuálny archeologický výskum na našom území.

Témy a hostia:
Kam zmizli ľudia z dávnej Nižnej Myšle? (Štefan Olšav)
Germánske elity na území Slovenska (Anna Kalapáčová)
Poklad jednookého farára z Obišoviec (Peter Šimčík)
Stredoveký meč z Nižnej Myšle: Od nálezu po rekonštrukciu (Štefan Olšav, Patrik Cimprich)
Archeologický Bardejov (Peter Harčar)

11. 2. 2023 od 19.00
Bašta — kultúrno-komunitné centrum
Na hradbách 94/3
Bardejov

*

*

Fotoalbum
2023-03-22T12:15:43+00:00