PechaKucha Night Bardejov #24

PechaKucha Night Bardejov #24
Celosvetovo známe informačno-zábavné podujatie, kde kreatívni ľudia rôzneho zamerania prezentujú svoju prácu, myšlienky, nápady, akcie, čokoľvek. To všetko v dynamickom formáte 20 x 20, čo v praxi znamená slideshow 20 obrázkov krát 20 sekúnd rozprávania ku každému.

Hostia:
Tomáš Fedorko (Ako som spustil prvé knižné predplatné na Slovensku)
Anna Čonková (Ekobutik)
Tomasz Leliwa Pilecki (Krízová kreativita)
Viktória Mravčáková (Ako urobiť workshop?)
Veronika Pachová & Erika Frická (20 rokov KNBJ)
Zuzana Lenartová (Kvíz v Bašte)
Aneta Rilková (Môj farebný svet)
Miroslav Grohol (Fiktívne drogy v sci-fi)
Paula Jančošeková & Viera Rojková (Človek v ohrození)
Tomáš Grenzner (A čo ťa sem prinieslo? Pickup)

10. 4. 2023 od 19.00
Bašta — kultúrno-komunitné centrum
Na hradbách 94/3
Bardejov
2023-03-29T13:23:59+00:00