Reflektor #32

Reflektor #32
Sobotná diskusia o premene klímy v priebehu dejín, zľahčovaní, alarmizme a našej zodpovednosti.

Hostia:
Júlia Čížová (historička, SAV)
Oliver Zajac (historik, HistoryLab, SAV)
Martin Ceľuch (zoológ, ochranár)

Hudobné hostky:
She-jays

20. 5. 2023 od 20.00
Bašta — Kultúrno-komunitné centrum
Na hradbách 94/3, Bardejov

Reflektor predstavuje sériu diskusií a prednášok zameraných na reflexiu aktuálnych kultúrno-spoločenských tém. Jeho cieľom je rozvíjať kritické myslenie divákov, argumentačné zručnosti, či schopnosť nazerať na problémy z rôznych uhlov pohľadu.

*

fotoalbum
2023-06-01T11:11:26+00:00