Archeologický večer #2

Archeologický večer #2
Večer plný prednášok a hostí nadšene popularizujúcich aktuálny archeologický výskum na našom území.

Témy a hostia:
Praveké a včasnostredoveké osídlenie horného Poondavia (Gabriel Lukáč)
Móda doby bronzovej na východnom Slovensku (Tatiana Votroubeková)
Archeologický výskum keltského hradiska v Janovciach (Mária Hudáková)
(AR)cheológia: využitie AR/VR v archeológii a prezentácii pamiatok (Peter Ďurica, Juraj Slivka)
Obnova hradu Zborov (Vladimír Kaminský, Dorota Malínská)
Archeologicky výzkum bojiště v Karpatech (Ján Petřík)

1. 7. 2023 od 20.00
Židovské suburbium
Budova Starej synagógy
Mlynská 2, Bardejov

*

2023-07-21T10:59:35+00:00